Brannrådgivning

Vi tilbyr en rekke tjenester innen brann. Brannprosjektering, brannvernledertjenester, branntekniske tegninger, brannteknisk tilstandsvurdering, nettbasert brannperm etc. Kontakt oss for mer informasjon!

Våre Tjenester

Vi tilbyr en rekke ulike tjenester innen brannvern og brannsikkerhet. Tjenestene kan i stor grad tilpasses til ønsket omfang samtidig som at vi sikrer at oppdraget gjennomføres i tråd med de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter.

Vi leverer tjenester over hele landet og kan bidra med komplett branndokumentasjon, revidering av branndokumentasjon, branntekniske tegninger, brannvernledertjenester, brannprosjektering, uavhengig kontroll, nettbasert brannperm og brannteknisk tilstandsvurdering.

Vi er godkjent for ansvarsrett innen fagområdene brannkonsept med funksjon prosjekterende, brannsikkerhet med funksjon brannsikkerhet og uavhengig kontroll for alle typer tiltak.

Kontakt oss i dag med dine spørsmål om brannsikkerhet!

KONTAKT OSS

Noen av produktene

Her er noen av produktene som vi tilbyr innen faget brann.

Vi utfører tjenester over hele landet og håndterer både store og små oppdrag på vegne av ulike virksomheter i Norge. Kontakt oss i dag for mer informasjon om hva vi kan tilby din virksomhet!

Brannprosjektering

Vi kan hjelpe deg med din brannprosjektering uavhengig av om det er snakk om nybygg eller rehabilitering av eksisterende bygg.

Vi har lang er faring og kan bistå både i store og små prosjekter. Vår brannprosjektering følger de gjeldende kravene i lovverket. Vi kan bistå deg med hele prosessen eller med deler av prosessen. Vårt arbeid kvalitetssikres gjennom vårt veletablerte foretakssystem.

Brannvernledertjenester

Kravene til dokumentasjon innen brannvern og brannsikkerhet øker stadig vekk. Det betyr at det blir stadig mer krevende å følge opp disse kravene.

Vi kan hjelpe deg med denne oppfølgingen. Våre brannvernledertjenester tilpasses ditt behov og kan for eksempel være et administrativt ansvar eller en totalpakke med både administrasjon og operativt ansvar for dokumentering av din brannvernlederfunksjon.

Brannteknisk tilstandsvurdering

For å kunne planlegge og utføre den løpende jobben med brannvern er det viktig å vite hvilket utgangspunkt man faktisk jobber ut i fra. I den sammenhengen er det svært hensiktsmessig å ha en rapport som tar for seg den branntekniske tilstanden til bygget.

Branntekniske tegninger

Oppfølging av alle lovfestede krav til brannvern kan både være utfordrende og samtidig kreve at den underliggende dokumentasjonen er på plass.

Et av de viktigste elementene her er å ha oppdaterte branntekniske tegninger. Det er i dag et lovfestet krav om å ha disse tegningene på plass og derfor er det ofte stort fokus på de branntekniske tegninger ved for eksempel branntilsyn.

Nettbasert brannperm

Vi tilbyr også et system for etablering av digital brannperm. Alle dokumenter vil være tilgjengelig i fra et sentralt sted via internett. Alt av egenkontroller og sjekklister kan loggføres digitalt via PC/Mac eller via smarttelefon og nettbrett.

Avvik kan dokumenteres med bilder og lukkes enkelt via PC/Mac eller din mobile enhet. Alt som loggføres går inn i historikken og kan enkelt hentes frem og vises ved f.eks. tilsyn.

Branndokumentasjon

Mangler du helt eller delvis branndokumentasjon? Har tidligere brannvernleder sluttet med hele systemet trygt lagret i eget hode? Har tilsynet kommet med krav om bedre dokumentasjon eller er du rett og slett usikker på hva som gjelder for ditt bygg?

Vi kommer stadig vekk borti ulike problemstillinger rundt branndokumentasjon. Uansett om du har et stort eller lite spørsmål er vi beredt til å hjelpe deg.

Har du spørsmål om brannsikkerhet?

Kontakt våre rådgivere i dag!