Ansvarsrett

Vi er godkjent for ansvarsrett innen følgende funksjoner og fagområder:

Funksjon

Prosjekterende

Uavhengig kontrollerende

Ansvarlig søker

Fagområde

Brannkonsept

Brannsikkerhet

(Alle typer tiltak)