Karriere i Venator AS

Ledig stilling som Branningeniør/Sivilingeniør

Vi søker en Branningeniør/Sivilingeniør som ser muligheter og utfordringer i å være med å utvikle fagområdet innenfor et flerfaglig team av rådgivere.

Din primære arbeidsoppgave vil være som Branningeniør/Sivilingeniør med arbeidsoppgaver innen prosjektering, tilstandsvurdering, brannbelastningsberegninger, prosjektledelse og generell brannteknisk rådgivning. Du vil være en nøkkelressurs og bidragsyter i utviklingen av fagområdet brann.

Se stillingsannonse

Mulighet – Vi søker HMS/SHA-rådgiver/ingeniør

Vi søker en HMS/SHA-rådgiver/ingeniør som ser muligheter og utfordringer i å være med å utvikle fagområdet innenfor et flerfaglig team av rådgivere.

Din primære arbeidsoppgave vil være som HMS/SHA -rådgiver med et faglig ansvar for utvikling av Venator AS sine SHA/HMS-tjenester overfor byggherrer og entreprenører. Dette vil innebære oppgaver som rådgiver for byggherrer og entreprenører i konkrete bygge og anleggsprosjekter. Sekundært vil du også få arbeidsoppgaver innenfor vår FDV-avdeling med FDV dokumentasjonsbistand mot byggherrer, entreprenører og tekniske entreprenører.

Se stillingsannonse

Ledig stilling – Brannvernleder

Vi søker en brannvernleder som har erfaring innen bygg og oppføging av branntekniske krav. Du er komfortabel med bruk av PC som arbeidsverktøy og kommuniserer godt.

Dine arbeidsoppgaver vil bl.a. være gjennomføring av tilstandsvurdering på eiendommen, kontroll av objektets organisatoriske forhold, produsere branndokumentasjon, deltakelse på tilsyn samt føring av nødvendig korrespondanse med myndighetene, opplæring av leietakers brannansvarlige, gjennomføring av rømningsøvelser og kontroll av branntekniske tegninger.

Kunnskap om gjeldende brannvernlovgivning og gjeldende internkontroll- og brannvernforskrifter er nødvendig.

Se stillingsannonse

Kontakt Oss