Endringer i internkontrollforskriften

Fra 1.juli 2017 er det gjort endringer i Forskrift om helse, miljø og sikkerhet i virksomheter (internkontrollforskriften) § 1 ved at to nye strekpunkter er tatt inn: – Forebygging av uhell og ulykker forbundet med egen lovlig aktivitet – Forebygging av...

Kampanje for samfunnssikkerhet og beredskap 2017

Torsdag den 22. Juni ble det publisert en kampanje med fokus på samfunnssikkerhet og beredskap i 2017. Kampanjen består av en rekke interessante artikler som alle med interesse og ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap bør lese. I de mange artiklene finner man...

Samarbeidsavtale med Senter for Eiendomsfag AS

Det er ekstra hyggelig å kunne informere om at Venator AS har inngått en samarbeidsavtale med Senter for Eiendomsfag AS  for utvikling og gjennomføring av  HMS-kurs for toppledere og mellomledere innen Eiendomsbransjen. Planen er at det første kurset gjennomføres i...